Zápach z kanalizácie

Čo môže byť príčinou zápachu kanalizácie v byte alebo v dome?

Príčin môže byť viac. Napríklad zle alebo vôbec neodvetraná kanalizácia, vyschnuté sifóny umývadiel, pisoárov, vyschnuté odtokové guličky, pripchatá kanalizácia…