TV monitoring kanalizácie

Monitoring kanalizácie sa využíva pri havarijných stavoch a prevencii

Pri oprave je dôležité minimalizovať zásah do kanalizácie a infraštruktúry. Z tohto dôvodu je nevyhnutné presné nasnímanie problematických miest, čiže tv monitoring kanalizácie.

Monitoring kanalizácie sa využíva aj pri kontrole kanalizácie po oprave, pri vyhľadávaní revíznych šácht či iných kanalizačných prvkov, pri opakovanom upchatí kanalizácie, zatekaní splaškovej alebo dažďovej vody, prepadnutí sa terénu v blízkosti kanalizácie alebo pri vlhnutí stien.

helmet-working-safety-Construction-equipment

Chcete o nás vedieť viac?