Hrozí vyplavenie splaškov?

Hrozí vyplavenie splaškov pri čistení tlakovou vodou?

Áno, pri čistení potrubia tlakovou vodou pokiaľ sa čistí smerom z budovy do kanalizácie hrozí vyplavenie splaškov. Z tohto dôvodu radšej používame elektromechanické čistenie. Avšak aj tak sa v niektorých prípadoch tomu nevyhneme. Vtedy vás vždy o tejto skutočnosti dopredu informujeme. Situáciu máme pod kontrolou.